សាលាអន្តរជាតិ ឡៃហ្វ៍ ប្រ៊ីជហ្គ៍
lifebridgeschool.com in English.

បេសកកម្ម

បេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់យើងគឺបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសស្តង់ដារដល់សិស្សគ្រប់វ័យ (អាយុចាប់ពីបីឆ្នាំឡើង) នៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងតម្លៃសមរម្យ។យើងចង់ឱ្យសិស្សានុសិស្សនៅតំបន់ជនបទមានឱកាសរៀនភាសាអង់គ្លេសស្តង់ដារដូចសិស្សដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងដែរ។

ក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស យើងក៏បង្រៀនជំនាញភាសាចិន និងកុំព្យូទ័រដល់សិស្សរបស់យើងផងដែរ ព្រោះថាជំនាញទាំងនេះពិតជាត្រូវការសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី 21 ។ យើងចង់ឱ្យសិស្សរបស់យើងអាចទទួលបានឱកាសនៅក្នុងពិភពទំនើប។

បន្ថែមពីលើការបង្រៀនជំនាញទាំងនេះ ភាសាអង់គ្លេស ចិន និងកុំព្យូទ័រ យើងក៏រួមបញ្ចូលនូវសីលធម៌ និងគុណធម៌គ្រប់ថ្នាក់ផងដែរ។ យើងជឿថាគ្រប់សង្គមទាំងអស់ត្រូវការជំនាញទន់ទាំងនេះយ៉ាងប្រាកដ។ នៅពេលដែលយើងមានធនធានមនុស្សល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង ប្រាកដជាមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯង ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូល ដែលជាក្តីស្រមៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

​ "សាលាអន្តរជាតិ ឡៃហ្វ៍ ប្រ៊ីជហ្គ៍គឺជាស្ពានទៅកាន់​អនាគត​ដ៏ភ្លឺស្វាង។"

ម៉ឺនុយ

កម្មវិធីសិក្សា

curriculum

ថ្លៃ​សិក្សា

កូនរបស់អ្នកគឺជាការវិនិយោគរបស់អ្នកសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នក។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់អ្នក និងអ្វីដែលយើងគិតថ្លៃក្នុងមួយរយៈពេល។

ប្រតិទិន

ប្រតិទិនសម្រាប់ឆ្នាំ 2023

សកម្មភាពសិស្ស

Message Life Bridge School តាម Telegram

Contents © សាលាអន្តរជាតិ ឡៃហ្វ៍ ប្រ៊ីជហ្គ៍

Web Design © 2003-2023 TapSuccess
Awesome Rights Reserved℠


All other trademarks are the property of their respective owners

Terms Privacy Cookies

Disclaimer  SiteMap


សាលា Life Bridge បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្សនៅជនបទក្បែរក្រុងបាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា។
Ver. A 9.81.81Powered by TapSuccess
កំពូល